Voor u staat de Voorjaarsnota 2019 van de gemeente Renkum. De deze tussentijdse rapportage melden wij recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de Begroting 2019. Daarmee schetsen wij het financiële kader voor de Begroting 2020.