Verkeersmaatregelen

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Restant

MUP Wolfhezerweg

200

5

195

P+R Wolfheze

50

71

-21

Fietsstraat Benedendorpsweg

186

377

-191

MUP: Kalimaropad

4

-4

Toegankelijkheid buurbushaltes

12

-29

42

Zebrapaden beter duiden

14

14

Fietsp.Fonteinallee-Noordberg N225

189

8

181

Spoorwegovergang Wolfheze

107

-107

Schoolomgeving/-routes

176

177

-1

MUP parkeerplaatsen sp Bilderberg

84

84

Totaal

911

817

94

MUP Wolfhezerweg
De Wolfhezerweg bevindt zich in de besteksvoorbereidingsfase. Als deze fase is afgerond is er zicht op het kostenniveau. Wij verwijzen u in dit kader naar Nieuwe Investeringen: Wolfhezerweg.

P+R Wolfheze
Project is gereed. Financiële afhandeling is bijna afgerond. Dit project heeft een relatie met de ondertunneling van de spoorweg

Fietsstraat Benedendorpsweg
De werkzaamheden aan de Benedendorpsweg en Klingelbeekseweg zijn afgerond. De stukken moeten nog via de accountant bij de provincie Gelderland ingeleverd worden voor vaststelling. De financiële afhandeling w.o. de subsidieverlening moet nog plaatsvinden.

Kalimaropad
Naar aanleiding van een door u ingediend amendement over het verleggen van dit pad zijn de voorbereidende werkzaamheden opgestart. Uiteindelijk is er voor gekozen het pad toch niet te verleggen. Een deel van de voorbereidingskosten is verrekend. Verdere financiële afhandeling vindt gedurende het jaar plaats.  

Toegankelijkheid buurtbushaltes
Subsidievoorschot is ontvangen. De uitvoering is nu in volle gang en wordt voor de zomervakantie afgerond.

Zebrapaden beter duiden
Met de raad is afgesproken nog 2 plekken aan te pakken. De oversteek bij de scholen aan de Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg is in 2018 gerealiseerd. Voor de oversteekplaats bij het winkelcentrum in Doorwerth is een offerte gevraagd maar vanwege capaciteitstekort nog niet uitgevoerd. Een nieuwe tranche wordt toegevoegd.

Fietspad Fonteinallee-Noordberg N225
Het fietspad is in voorbereiding maar vertraagd vanwege capaciteitstekort. Het begrotingsbedrag is de gemeentelijke bijdrage voor het aanvragen van subsidie bij de provincie.

Spoorwegovergang Wolfheze
Het college heeft besloten de voorbereiding voor het project “Aanpassen van de overweg Wolfheze” in de huidige vorm stil te leggen. Er is een intensieve samenwerking geweest met de omgeving en belanghebbenden. De  raad heeft op 24 april de ontwerpuitgangspunten spooronderdoorgang vastgesteld die als basis dienen voor een inpassingsontwerp. Dit wordt gebruikt voor het opstellen van een meer nauwkeurige kostenraming. Over de kostenverdeling zijn we in gesprek met het Ministerie, provincie Gelderland en ProRail.

Schoolomgeving/-routes
Er zijn al behoorlijk wat schoolomgevingen aangepast, het beschikbare bedrag in het MUP is nu uitgeput. Het project is hiermee afgerond.

MUP parkeerplaatsen sportpark Bilderberg
De parkeerplaatsen op het sportpark zijn uitgebreid/ aangepast. Het project is gereed.

ga terug