03 Organisatie

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

3A. Dienstverlening

-30

-21

-16

-7

-4

3C. Organisatie en bedrijfsvoering

-727

-852

-896

-896

-904

3D. Huisvesting / Gemeentehuis

-31

-30

-29

-29

-29

3F. Goed bestuur

-13

-13

-13

-13

-13

Per product volgt een toelichting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 14.345.206

16,5 %

Baten

€ 806.207

0,9 %

ga terug