02 Omgeving

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2A. Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

150

2D. Omgevingsvergunning

29

-30

-30

-30

-30

2E. Verkeer

1

1

1

1

1

2G. Milieu en duurzaamheid

11

11

11

11

11

2I. Dierenwelzijn

-2

-2

-2

-2

-2

2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie

31

8

8

8

8

2M. Water en riolering

2

1

1

1

1

2O. Groenonderhoud

-104

18

17

19

23

2P. Wegen, straten en pleinen

24

-61

-84

-87

-90

2Q. Bos en natuurbeheer

-20

1

1

1

1

Per product volgt een toelichting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 22.580.817

25,9 %

Baten

€ 15.198.106

17,4 %

ga terug