Onderwijshuisvesting

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Restant

Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum

5.172

3.104

2.068

Buitenruimte school Renkum Heelsum

270

90

180

School Doorwerth

175

24

151

Renovatie gymzaal W.v.Arnhem bouw

218

218

Renovatie gymzaal W.v.Arnhemw instal

93

93

Totaal

5.929

3.218

2.711

Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum
De bouw loopt volgens planning. Oplevering staat in de zomer 2019 gepland. Aansluitend kan inrichting en verhuizing plaatsvinden. De kosten die gemaakt zijn betreffen de kosten voor de ontwerpende adviseurs, projectmanagement, aannemer en diverse onderzoekskosten.

Buitenruimte school Renkum/Heelsum
Het terrein is bouwrijp gemaakt. De aanleg van de openbare buitenruimte rondom de school vindt in 2019 plaats. Dit is afhankelijk van de planning van de bouw van de school. We verwachten hier in juni mee te starten. Het is gereed voordat de school in gebruik wordt genomen (4e kwartaal 2019). De beplanting wordt in de winter 2019/2020 aangeplant.

Leer- en ontmoetingscentrum Doorwerth (LOC): nieuwbouw school
In mei is een krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het Leerdeel (scholen met kindpartners). In het voorjaar en zomer worden afspraken gemaakt met onder andere de schoolbesturen over de verdere planontwikkeling en de aanbesteding van de architect voorbereid.

In 2019 is besloten tot een taakstellend krediet van in totaal € 5.242.000. Dit bestaat uit een schooldeel van € 3.752.000, gedeelte kindpartners van € 1.270.000 en sloop van € 220.000. De eerste 2 gebaseerd op normbedragen. De financiële gevolgen zijn in deze voorjaarsnota opgenomen.

Renovatie gymzaal W. van Arnhem
Deze renovatie wordt gepland na de renovatie van de sporthal Doorwerth. En zal dan ook niet voor 2021 plaatsvinden.

ga terug