01 Samenleving

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

1 Transformatie Sociaal Domein

940

703

878

854

854

1A. Renkum voor Elkaar

383

22

22

22

22

1B. Onderwijs

-72

-1.206

447

269

24

1C. Sport en bewegen

32

48

47

47

46

1D. Gezondheid

34

1E. Zorg en Veiligheid

-54

-113

-105

-105

-105

1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugd

-800

-846

-883

-883

-883

1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo

-203

-138

-238

-369

-419

1J. Inkomensvoorziening

-102

Per product volgt een toelichting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 47.789.923

54,8 %

Baten

€ 11.860.840

13,6 %

ga terug