Prognose begroting 2019 - 2023

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Primitieve begroting

0

0

0

187

371

Bijstelling voorjaarsnota

193

-233

-155

-477

-764

Meerjaren  begroting na voorjaarsnota

193

-233

-155

-291

-392