03 Organisatie

Onderhoudskosten gemeentelijk vastgoed

Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Conclusie

Gemeentelijk vastgoed

69

64

64

64

Oranje

Verkoop Klooster

69

64

64

64

Groen

Restant

0

0

0

0

Groen

Stand van zaken

Bij de verkoop van het Klooster wordt deze taakstelling structureel ingevuld.