01 Samenleving

Integratie uitkering WMO en sociaal domein

Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen

 Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Conclusie

1 Integratie uitkering sociaal domein en WMO

717

3.068

3.137

3.137

Geel

Invulling voorjaarsnota 2018

-261

-261

-261

-261

Groen

Invulling najaarsnota 2018

-456

-559

-559

-559

Groen

Restant

0

2.248

2.317

2.317

Geel

Voor 2019 zijn de ombuigingen gerealiseerd. In onderstaande tabel treft u een specificatie van de resterende taakstelling aan.

Taakstelling SD

2019

2020

2021

2022

Taakstellingen < 2015

0

865

865

865

Versterking overhead

0

420

420

420

Taakstelling transformatie SD

0

963

1.032

1.032

Restant taakstelling SD

0

2.248

2.317

2.317

Voor wat betreft de invulling van de resterende bijstelling en ombuigingen wordt verwezen naar de Perspectiefnota 2019 - 2023. Wij verwachten dat de resterende taakstelling binnen het totaal van maatregelen in de perspectiefnota in te kunnen vullen.