01 Samenleving

1D. Gezondheid

1D. Gezondheid

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Gezondheid

34

Saldo van baten en lasten

34

0

0

0

0

Mutatie reserve

Totaal resultaat

34

0

0

0

0

Gezondheid
De kosten 2019 bij voornamelijk de VGGM zijn lager dan onze gemeentelijk begroting. Dat betekent een incidenteel voordeel in 2019. De begroting 2020 van de VGGM is hoger door onder andere loon- en prijscompensatie, die dan zonder extra aanvulling uit de stelpost voor loon- en prijscompensatie wordt opgevangen.