01 Samenleving

1E. Zorg en Veiligheid

1E. Zorg en Veiligheid

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Begroting 2020 Veilig Thuis

-4

-4

-4

-4

Bevolkingszorg

-4

-4

-4

-4

De Hof van Ede

-9

-9

-9

-9

-9

Inhuur  integrale veiligheid SD

-45

-8

L&P Brandweer

-82

-82

-82

-82

Omgevingswet brandweer

-7

-7

-7

-7

Saldo van baten en lasten

-54

-113

-105

-105

-105

Mutatie reserve

Totaal resultaat

-54

-113

-105

-106

-105

Inhuur integrale veiligheid SD
De inhuur integrale veiligheid SD wordt met een half jaar verlengd. Daarvoor is dekking in het investeringsplan SD tot en met 2019. Voor 2020 betekent dit een nadeel van € 8.000.

L&P Brandweer
De loon- en prijsaanpassing bestaat uit € 50.000 loon- en prijsaanpassing voor 2020 en € 32.000 voor nacalculatie uit 2018.