01 Samenleving

1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugd

1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugd

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Afwikkeling bijdrage MGR 2018

9

Inzet stelpost jeugdzorg in natura

-573

-610

-647

-647

-647

Loon en prijscorrectie jeugdzorg in natura

-236

-236

-236

-236

-236

Saldo van baten en lasten

-800

-846

-883

-883

-883

Mutatie reserve

Totaal resultaat

-800

-846

-883

-883

-883

Inzet stelpost jeugdzorg in natura/ Loon en prijscorrectie jeugdzorg in natura
Van het landelijk budget jeugd is een grotere uitname gedaan ten behoeve van de verhoging compensatie voogdij. Dat betekent enerzijds een afname in baten jeugd en anderzijds voor onze gemeente een toename baten voogdij van € 573.000. Deze stelpost voor de jeugd is toegevoegd aan het budget Jeugd gezien de overschrijding van het budget in 2018.
Daarnaast is er op basis van contractuele afspraken een prijsstijging van 2,9% doorgevoerd op de begrote omzet.