02 Omgeving

2D. Omgevingsvergunning

2D. Omgevingsvergunning

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

De ODRA begroting 2020

-26

-26

-26

-26

Omgevingswet brandweer

7

7

7

7

Personeelskosten ODRA

40

Wijzigingen ODRA milieu en bouw

-11

-11

-11

-11

-11

Saldo van baten en lasten

29

-30

-30

-30

-30

Mutatie reserve

Totaal resultaat

29

-30

-30

-30

-30

ODRA begroting 2020
Vanaf 2020 gaan we ruim € 33.000 meer betalen aan de ODRA. Een gedeelte hiervan (ongeveer € 8.000) kan gedekt worden uit de bouwleges. Het nadeel dat overblijft komt voor een deel door de stijging van de lonen en prijzen en voor een ander deel door de overgang naar outputsturing.

Personeelskosten ODRA
In 2015 hebben wij de bouwtaken ondergebracht bij de ODRA. De medewerkers die het werk bij ons uitvoerden zijn toen in dienst gekomen bij de ODRA. Eén van deze medewerkers was op het moment van overgang ernstig ziek. Omdat de ODRA hierdoor een extra medewerker moest inhuren om het werk uitgevoerd te krijgen, is destijds afgesproken dat de gemeente een deel van deze kosten zou betalen. Vanaf dit jaar worden er geen kosten meer in rekening gebracht, vandaar dat dit bedrag nu kan vrijvallen.